Skip to main content

Elindult új oldalunk

Reméljük, hasznos információkat fog találni rólunk

PROFESSZIONÁLIS

KOZMETIKAI TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

PROFESSZIONÁLIS

SMINKES TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

previous arrow
next arrow
Slider

Munkáltató visszaélés-bejelentési rendszer

Munkáltatói Visszaélés- Bejelentő rendszer

A Szendrei Kft Kft. (továbbiakban: Társaság) elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett. Ennek érdekében a Társaság munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: Bejelentő rendszer) üzemeltet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gtbkr.) 7.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (Pkbtv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

A Bejelentő rendszer célja, hogy biztosítsa a jogszabályok, belső eljárások, valamint a Társaság etikai alapelveit sértő szabályok megszegése miatt a munkáltatói visszaélések bejelentés megtételének a lehetőségét.

A Bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.
A Bejelentő rendszer NEM a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan a Panasz és közérdekű bejelentések kezelésének szabályzat kivonatában foglaltak az irányadóak.

A bejelentés megtételére jogosultak a Társaság munkavállalói, valamint a Szendrei Kft.-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan külső személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentő bejelentését az alábbi módon és formában teheti meg írásban.

A bejelentés megtételére a formanyomtatvány kitöltésével van lehetőség elektronikus vagy postai úton.

Postai úton

3600 Ózd, Fráter György út 3. Szendrei Kft-nek címezve.

Elektronikus úton

Online űrlap kitöltése.

Magánszemély esetén

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.


------------------------------------------------------------------------------------

Jogi Személy esetén

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.